Witamy serdecznie na stronie projektu: "Doświadczony absolwent kierunków z obszaru Inżynierii Materiałowej - odpowiedzią na oczekiwania Przemysłu 4.0".
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a Beneficjentami są Studenci studiów I i II stopnia kierunków Inżynieria Materiałowa oraz Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.
Termin realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.01.2020 r.

REGULAMIN projektu dostępny jest w Biurze Projektu oraz w pliku PDF -> Regulamin