Witamy serdecznie na stronie projektu: "Doświadczony absolwent kierunków z obszaru Inżynierii Materiałowej - odpowiedzią na oczekiwania Przemysłu 4.0".
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a Beneficjentami są Studenci studiów I i II stopnia kierunków Inżynieria Materiałowa oraz Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.
Termin realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.01.2020 r.

Kobiety absolwentki w przemyśle

Wśród Studentów absolwentów kierunków związaych ze specjalnościami materiałowymi (Inżynieria Materiałowa, Nnotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych) na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, można wymienić wiele Kobiet które po zakończeniu edukacji odnoszą sukcesy w pracy zawodwej w znanych przedsiębiorstwach zajmującyhc się technologiami materiałowymi. Poniżej prezentujemy wybrane sylwetki kobiet absolwentek.Dr inż. Anna Januszka

Absolwentka kierunku Inżynieria Materiałowa
Zatrudnienie: Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o (Rybnik Engineering Center)
Stanowisko: Senior Engineer
W swojej pracy zajmuję się: wykonywaniem analiz materiałowych elementów układów wydechowych z wykorzystaniem: mikroskopii świetlnej, skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroskopii stereoskopowej, badań twardości i mikrotwardości, chropowatości powierzchni oraz testów korozyjnych. Ponadto moja praca polega na ocenie i określaniu przyczyny uszkodzeń elementów układów wydechowych po testach, walidacji nowych materiałów, doborze materiałów na elementy układów wydechowych.


Dr inż. Magdalena Sroka

Absolwentka kierunku Inżynieria Materiałowa
Zatrudnienie: Unilever Polska
Stanowisko: Transport and Network Senior Analyzer
W swojej obecnej pracy zajmuje się głównie analizą i projektowaniem europejskich sieci transportowych.